Αρχική | Επικοινωνία |
print this page email this page go to the top of the page
Όραμα μας

Σκοποί και Επιδιώξεις της Οργάνωσης μας:

  • Η πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής και πνευματικής υγείας των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού.
  • Διαφώτιση της κοινωνίας γύρω από τα προβλήματα των ατόμων με Αυτισμό και εξάλειψη της προκατάληψης.
  • Προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με Αυτισμό και προώθηση ικανοποιητικής νομοθεσίας που θα τα εξασφαλίζει και θα τα κατοχυρώνει.
  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η προώθηση και η υποστήριξη κυβερνητικών ή άλλων προγραμμάτων. Η επιδίωξη και η λήψη μέτρων προς το σκοπό πρόληψης, βελτίωσης, θεραπείας, μόρφωσης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξης των εν λόγω ατόμων.
  • Η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των εν λόγω ατόμων κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, εξέλιξης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
  • Στήριξη των Οικογενειών των εν λόγω ατόμων για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα εν λόγω άτομα.
  • Διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και προστασίας από την εκμετάλλευση των ατόμων με Αυτισμό.
  • Δημιουργία Κέντρων Παρέμβασης και προγραμμάτων που θα προσφέρουν θεραπείες και εκπαίδευση σε μικρά παιδιά σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. 
  • Δημιουργία και λειτουργία πολυδύναμου Κέντρου στην Λευκωσία και στην Λεμεσό.
  • Δημιουργία Σπιτιών στην κοινότητα όπου τα άτομα με Αυτισμό θα μπορούν να ζούνε μόνα τους, υπό την επίβλεψη και την φροντίδα εξειδικευμένου προσωπικού.
Copyright © 2009 Cyprus Autistic Association, All Rights Reserved | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio