Αρχική | Επικοινωνία |
print this page email this page go to the top of the page
Δικαιώματα των Ατόμων με Αυτισμό

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία οργανώσεων γονέων ατόμων με αυτισμό Autism – Europe  στο 4ο Συνέδριο της που έγινε στη Χάγη, 10 Μαΐου 1992, ψήφισε τον ακόλουθο Χάρτη των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αυτισμό.

Τα άτομα με Αυτισμό θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και προνόμια που έχουν όλοι οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. 

Τα δικαιώματα αυτά  θα πρέπει να προστατεύονται και να επιβάλλονται με κατάλληλη νομοθεσία σε κάθε κράτος. 

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με πνευματικές Αναπηρίες ( 1971 ) και τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ( 1975 ) και άλλες σχετικές διακηρύξεις για τα Δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 

Ιδιαίτερα για τα άτομα με Αυτισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να ζουν μια ανεξάρτητη και πλήρη ζωή αξιωποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες τους.   

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό για μια προσιτή, αντικειμενική και ακριβή κλινική διάγνωση και εκτίμηση .

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  των ατόμων με Αυτισμό  για μια προσιτή , κατάλληλη εκπαίδευση.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  των ατόμων με Αυτισμό ( και των εκπροσώπων τους ) να συμμετέχουν στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Οι επιθυμίες τους πρέπει , όσο είναι δυνατόν, να εξακριβώνονται και να γίνονται σεβαστές.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  των ατόμων με Αυτισμό για μια προσιτή και κατάλληλη κατοικία.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό για εφόδια, βοήθεια και κρατικές υπηρεσίες στήριξης που τους είναι απαραίτητες, ώστε να έχουν μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό για ένα εισόδημα αρκετό να τους παρέχει τροφή, ένδυση, στέγη και όλα τα απαραίτητα για επιβίωση.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  των ατόμων με Αυτισμό να συμμετέχουν , όσο είναι δυνατόν, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την ευημερία τους.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό για κατάλληλη ενημέρωση και φροντίδα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική τους υγεία .Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας του ατόμου.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό για επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Για εκπαίδευση και εργασία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και το δικαίωμα επιλογής του ατόμου.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό για προσιτά μεταφορικά μέσα και ελεύθερη μετακίνηση.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και στον αθλητισμό.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις διάφορες δραστηριότητες της κοινότητας.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό  να έχουν σεξουαλικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένου και του γάμου, χωρίς εκμετάλλευση ή εξαναγκασμό.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να έχουν τα ίδια ( και οι εκπρόσωποι τους ) νομική βοήθεια και πλήρη προστασία όλων των δικαιωμάτων τους .

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να μην απειλούνται από αυθαίρετο εγκλεισμό σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να μην υπόκεινται σε κακή σωματική μεταχείριση ούτε να υποφέρουν από έλλειψη φροντίδας.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να μην υπόκεινται σε καμιά ακατάλληλη ή υπερβολική φαρμακευτική αγωγή.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με Αυτισμό να έχουν πρόσβαση τα ίδια ( και οι εκπρόσωποι τους ) στον προσωπικό τους φάκελο , ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τον ιατρικό, ψυχολογικό, ψυχιατρικό και εκπαιδευτικό τομέα.

Copyright © 2009 Cyprus Autistic Association, All Rights Reserved | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio